22.11.08

Seleccionada de Humor Antigo - Ano de 1929